Przykłady świadczonych usług:

 • bieżące / ad hoc doradztwo w zakresie podatków dodchodowych (PIT i CIT) oraz VAT
 • spory podatkowe: wsparcie i reprezentacja w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi (wnioski, odwołania, skargi etc.)
 • usługi tzw. tax compliance, np. dla obcokrajowców pracujących / prowadzących działalność gospodarczą w Polsce lub dla Polaków pracujących za granicą
 • audyty podatkowe z identyfikacją potencjalnych obszarów ryzyka
 • bieżące doradztwo podatkowe w szczególności w zakresie przedsiębiorstw z udziałem zagranicznych wspólników, np. w następujacym zakresie
 • Tax reviews with the identification of potential risks
 • On-going tax advisory services in particular with respect to enterprises with participation of foreign capital, for instance in the following areas
  • inwestycje i działalność gospodarcza w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
  • likwidacje
  • prowadzenie placów budowy w Polsce
  • rozwiązania transgraniczne
 • rejestracja zagranicznych podmiotów na VAT w Polsce, w tym usługi tzw. VAT compliance (rejestry VAT, deklaracje VAT itp.)etc.)
 • wsparcie przy zwrotach VAT
 • doradztwo dotyczące innych podatków (np. podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn)
 • …i wiele innych, w zależności od Państwa potrzeb!